Veiðitölur
Smelltu hér til að gerast áskrifandi að angling fréttum
11. febrúar 2011

Bæklingur á ensku um málefni lax- og silungsveiða

Fiskistofa hefur úbúið bækling á ensku um málefni lax- og silungsveiða sem tengjast starfsemi stofnunarinnar.

Laxveiðar í Ytri Rangá   Mynd©Fiskistofa
 

 

Hér fyrir neðan er fróðleikur um lax- og silungsveiðisvið Fiskistofu;

Meginhlutverk lax- og silungsveiðisviðs er að stuðla að sjálfbærri nýtingu laxfiska í ám og vötnum og vernda búsvæði þeirra í samvinnu viðeigendur veiðiréttar og veiðifélög. Það sinnir jafnframt mikilvægu hlutverki við félagslega uppbyggingu veiðifélaga og heldur skrá um veiðifélög og eigendur veiðiréttar.

Helstu verkefni lax- og silungsveiðisviðs samkvæmt þessum lögum eru sem hér segir:

Skrásetja ár og vötn og eigendur veiðiréttar. Skrásetja rétthafa silungsveiða í sjó og setja reglur um slíkar veiðar. Stuðla að uppbyggingu veiðifélaga og meðhöndla kærur vegna stjórnsýslu innan þeirra. Staðfesta samþykktir, arðskrár, fiskræktar- og nýtingaráætlanir veiðifélaga. Staðfesta stangarfjölda í lax- og silungsveiðum. Safna skýrslum um veiði laxfiska í ám og vötnum og sjó í samvinnu við Veiðimálastofnun. Gefa út rannsóknaleyfi og veiðiskírteini vegna rannsókna í fersku vatni. Heimila merkingar og hafa umsjón með gagnabanka um merkingar. Veita undanþágur vegna óhefðbundinna veiða. Veita heimildir til mannvirkja- og fiskvegagerðar og efnistöku við ár og vötn. Skipa eftirlitsmenn með lax- og silungsveiði og samræma eftirlit. Lax- og silungsveiðisvið er einnig tengiliður við erlendar stjórnsýslustofnanir svo sem Laxaverndarstofnunina (NASCO), ferskvatnsveiðinefnd Sameinuðu Þjóðanna (EIFAC) og ferskvatnsnefnd Hafrannsóknaráðsins (ICES).

 

Allar nánari upplýsingar veitir Árni Ísaksson, forstöðumaður Laxa- og silungssvíðs í netfangið

arni@fiskistofa.is

 

Hér er að finna ýmsar greinar varðandi lax- og silungsmál

Hér er að finna eyðublöð fyrir veiðifélög, fiskeldi, fiskrækt og fleira.

Hér er að finna lög og reglugerðir

Þessar upplýsingar eru fengnar af vef Fiskistofu.